097-204-9917 info@scurve.co

The S-curve SMEs

หลักสูตร Digital Branding Bootcamp for SMEs

หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อสร้าง “อัตลักษณ์” ที่ชัดเจนให้กับธุรกิจ SMEs ที่จะพาคุณเจาะลึกไปในทุกมิติของคำว่า Branding เพื่อให้คุณสามารถสื่อสารตัวตนของธุรกิจคุณออกมาในโลก Digital ได้อย่างชัดเจนและ “แตกต่าง” เพื่อจะ “ต่อยอด” ขึ้นไปอีกในการสร้างธุรกิจให้เข้มแข็งเติบโตขึ้น

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ

 • ผู้ประกอบการ SMEs ทุกประเภท ที่มีแบรนด์ของตนเอง และต้องการสร้างแบรนด์ให้ชัดเจนแข็งแกร่ง
 • ผู้ประกอบการ SMEs ทีเชื่อในพลังของสื่อ Digital และ Social Media
 • ผู้ประกอบการ SMEs ที่พร้อมจะเปิดรับ เรียนรู้ และออกนอกกรอบของตัวเองเพื่อพาแบรนด์ให้เติบโตขึ้นไปอย่างก้าวกระโดด

หลักสูตร DIGTAL BRANDING FOR CRISIS

เป็นหลักสูตรที่จะทำให้คุณรู้จัก "ปฎิวัติ" ความคิดของตัวเอง และพลิกรูปแบบการทำธุรกิจจากเดิมไปสู่เป็นสิ่งใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ที่ผู้ประกอบการ SMEs ทุกคนจะต้องรู้จักการวางแนวทางแก้ไข ทั้งกลยุทธ์ รูปแบบและทิศทางของธุรกิจ อย่างเร่งด่วนที่สุด เพราะกลไกการตลาดต่าง ๆ ได้เปลี่ยนไปแล้วอย่างมากมาย ซึ่งจะมีผลต่อความอยู่รอดของ Brand ของคุณโดยตรง

นี่คือหลักสูตรที่ "ออกแบบ" มาเพื่อคุณในสถานการณ์เช่นนี้โดยเฉพาะ โดยมีผู้เชี่ยวชาญ (Executive Coach) เฉพาะด้านมาช่วยวาง Landscape ของธุรกิจและกลยุทธของ Brand ในทุกมิติ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแก้ปัญหาจริงเพื่อปรับปรุงกิจการได้อย่างตรงจุด เพื่อให้คุณ "ชัดเจน" และมีมุมมองใหม่ในช่วงเวลาที่สำคัญเช่นนี้!

เตฌิณ โสมคำ (โค้ชโรเจอร์) 

เนื้อหาและรูปแบบของหลักสูตร

เจาะลึกทุกองค์ประกอบของการสร้างแบรนด์ ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ ภายใต้บริบทของการใช้สื่อดิจิทัลและ Social Media เป็นเครื่องมือหลักในกระบวนการคิดงานและวางกลยุทธ์ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในแวดวงการตลาด โฆษณา และการสร้างแบรนด์ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับเพื่อนๆ และรุ่นพี่เพื่อต่อยอดโอกาสในทางธุรกิจต่อไป

 

ภาคเช้า : ปฐมนิเทศน์หลักสูตร ทำความรู้จักกัน

ภาคบ่าย :Brand Building – From Zero to OneSenior Talk
โดย คุณเตฌิณ โสมคำ และผู้เสวนารับเชิญ 

ภาคเช้า : Brand Vision – Start Below Zero

 ภาคบ่าย : Workshop – Brand Vision

โดย คุณเตฌิณ โสมคำ

ภาคเช้า :  Brand Strategy – Goal Analysis

โดย คุณศศี วัฒนพานิช

ภาคบ่าย :  Workshop – Brand Strategy

โดย คุณเตฌิณ โสมคำ

ภาคเช้า : Brand Management

โดย คุณยุพิน มินซิ่ง

ภาคบ่าย : Workshop – Branding Management

โดย คุณเตฌิณ โสมคำ

ภาคเช้า : Brand Creative – Big IDEA

โดย คุณพรรษพล ลิมปิศิริสันต์ และ คุณวิบูลย์ ลีภักดิ์ปรีดา

ภาคบ่าย : Workshop – Brand Creative

โดย คุณสันติ สุวรรณวลัยกร

ภาคเช้า : Brand Design – UX:UI Design

โดย คุณเธียรจุฑาณ์ รุกขวิบูลย์

ภาคบ่าย : Workshop – Brand Design

โดย คุณเตฌิณ โสมคำ

ภาคเช้า : Brand Communication “ร็อคฐศาสตร์”

โดย คุณวิเชียร ฤกษ์ไพศาล

ภาคบ่าย : Networking

*หัวข้อและวิทยากรอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

กิจกรรม Networking

นอกเหนือจากที่ผู้ประกอบการแต่ละรุ่นจะได้เรียนรู้และทำความรู้จักกันในรุ่นของตนเองแล้ว ยังมีกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์เชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการ SMEs และผู้ให้บริการด้านไอทีที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนได้รู้จัก สนิทสนม และสามารถเติบโตไปพร้อมๆ กัน

วันเวลาอบรม รุ่นที่ 1

ปิดรับสมัครแล้ว

ครั้งที่ 1 : วันพุธที่ 24 เม.ย.
ครั้งที่ 2 : วันพุธที่ 8 พ.ค.
ครั้งที่ 3 : วันพุธที่ 22 พ.ค.
ครั้งที่ 4 : วันพุธที่ 29 พ.ค. 
ครั้งที่ 5 : วันพุธที่ 12 มิ.ย.
ครั้งที่ 6 : วันพุธที่ 19 มิ.ย.
กิจกรรม Networking วันศุกร์ที่ 7 มิ.ย.
*อบรมเวลา 9:30 น.​ – 16:30 น. ทุกวัน*

สถานที่อบรม รุ่นที่ 1

E88 @W District พระโขนง

*วันอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Registration | สมัครรุ่นที่ 2

กำหนดการและขั้นตอนในการสมัครเข้าร่วมโครงการ

(หมดเขตรับสมัครแล้ว)

กรอกแบบฟอร์ม

 1. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครตามรายละเอียดด้านล่าง
 2. คลิกที่ปุ่มข้างล่างนี้เพื่อกรอกแบบฟอร์มสมัครภายในวันที่ 7 พ.ค. 2562

ส่งคลิปแนะนำตัว

 • บันทึกคลิปวีดีโอแนะนำตัวเองและธุรกิจความยาวไม่เกิน 3 นาที
 • ส่งคลิปมาที่ Line: @scurve.co หรือ Email : info@scurve.co ภายใน 7 พ.ค. 62
 • รอฟังผลพิจารณาเพื่อนัดสัมภาษณ์

 

สัมภาษณ์สด

 1. สัมภาษณ์กับกรรมการคัดเลือก
 2. รอฟังผลการคัดเลือก
 3. ยื่นเอกสารต่างๆ เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการ

กำหนดวันรับสมัคร,​ สอบสัมภาษณ์ และประกาศผล หลักสูตร Digital Branding

สำหรับผู้ประกอบการ SMEs (รุ่นที่ 2)

เปิดรับสมัคร วันที่ 1 เม.ย. 2562 – 7 พ.ค.​2562

ประกาศผลเพื่อเข้าสัมภาษณ์ : วันศุกร์ที่ 10 พ.ค. 2562

สัมภาษณ์ผู้สมัคร : วันพุธที่ 15 พ.ค. 2562

ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรม Digital Branding Bootcamp for SMEs (รุ่นที่ 2) : วันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ค. 2562

เงื่อนไขและข้อตกลงในการเข้าร่วมโครงการและคำถามที่พบบ่อย

(กรุณาอ่านอย่างละเอียดก่อนสมัคร)

 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และผู้ให้บริการด้านไอที โดยเฉพาะ ดังนั้นผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการนั้นจำเป็นต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของโครงการดังต่อไปนี้คือ

 1. เป็นผู้ประกอบการหรือตัวแทนธุรกิจประเภท SMEs ที่มีกิจการดำเนินอยู่แล้วจริง และมีสถานประกอบการชัดเจน สามารถตรวจสอบและติดต่อได้ (ต้องสามารถแสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้หลังจากได้รับคัดเลือก ได้แก่   หนังสือรับรองบริษัท, หนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน หรือทะเบียนพาณิชย์และบัตรประจำตัวประชาชน)
 2. เป็นเจ้าของธุรกิจหรือทายาทธุรกิจ ซึ่งสามารถมีสิทธิ์ในการตัดสินใจโดยตรงเกี่ยวกับธุรกิจ การทำการตลาดรวมถึงการกำหนดงบประมาณในการประชาสัมพันธ์ของธุรกิจนั้นๆ   
 3. ธุรกิจหนึ่งแห่งสามารถส่งตัวแทนร่วมโครงการได้ 1 คน และมีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเพียง 1 รุ่นเท่านั้น
 4. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องสามารถเข้าร่วมรายการด้วยตัวเองได้ครบตามวันเวลาที่ได้รับรายละเอียดไว้ล่วงหน้า
 5. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีพื้นฐานความเข้าใจในการใช้งาน Social Media อยู่ในระดับที่ดี และธุรกิจที่จะนำมาสมัครเข้าร่วมโครงการ ควรจะมีการเริ่มต้นใช้งาน Social Media อยู่แล้ว
 6. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องยินดีให้ความร่วมมือในการทำงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากวิทยากรและโค้ช ตามวัตถุประสงค์ของการอบรมในแต่ละครั้ง และต้องมีความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการพูดคุย    ให้คำแนะนำ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการท่านอื่นภายในชั้นอบรม
 7. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องส่งเอกสารและกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน รวมทั้งยินดีเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่จำเป็นกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลโครงการทั้งก่อน, ระหว่าง และหลังเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการ
 8. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีความพร้อมในการเผยแพร่ผลการอบรมในกรณีที่เป็น Success Case เพื่อการประชาสัมพันธ์และเป็นต้นแบบให้กับผู้ประกอบการ SMEs และผู้ให้บริการด้านไอที
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นในการเข้าร่วมอบรมตลอดทั้งโครงการ แต่จะมีการวางเงินการประกันการเข้าร่วมโครงการจำนวน 5,000 บาท ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือน หลังจากวันอบรมวันสุดท้ายของโครงการ ตามเงื่อนไขต่อไปนี้คือ

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมรายการอบรมต่างๆ ของโครงการไม่น้อยกว่า 80% ของจำนวนชั่วโมงทั้งหมด (ขาดได้ไม่เกิน 6 ชั่วโมง)
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ส่งหลักฐานต่างๆ ในการสมัครอย่างครบถ้วนถูกต้อง
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการให้ความร่วมมือในการประเมินผลการจัดโครงการ     โดยการตอบแบบสอบถามจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วนทุกแบบฟอร์มทั้งก่อน, ระหว่าง และหลังจากการเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งเขียนเล่าประสบการณ์ ผลสำเร็จจากการนำกลยุทธ์ Social Media ซึ่งได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้จริงในกิจการ ให้กับทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

*ทั้งนี้ในขั้นตอนของการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ แต่ละธุรกิจควรจะมีงบประมาณส่วนหนึ่งสำหรับการลงทุนทำการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเองผ่าน Social Media เพื่อให้เห็นผลที่ชัดเจนมากขึ้น

หลักฐานที่ต้องใช้ในการเข้าร่วมโครงการ
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เข้าร่วมโครงการ ที่สามารถอ่านข้อมูลตัวหนังสือและตัวเลขบนบัตรทุกตัวได้อย่างชัดเจน
 • สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนธุรกิจ : ทะเบียนพาณิชย์, หนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท เท่านั้น
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (ธ.กรุงเทพ ถ้ามี) สำหรับการโอนเงินประกันคืนหลังจากสิ้นสุดโครงการ (ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด)
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิ์เค้าร่วมโครงการ

การคัดเลือกผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจะพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่โครงการกำหนดไว้มากที่สุดเป็นอันดับแรก จากนั้นจึงเป็นการพิจารณาในขั้นตอนต่อไป   โดยคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ร่วมกับวิทยากรเพื่อคัดเลือกธุรกิจที่มีแนวโน้มและศักยภาพในการใช้เครื่องมือดิจิทัล เข้ามาประยุกต์ได้จริงในเชิงปฎิบัติ  โดยตัดสินจากข้อมูลที่ผู้ประกอบการกรอกเข้ามาในใบสมัครและคลิปวีดีโอแนะนำตัว     และอาจไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงลำดับก่อนหลังในการลงทะเบียนของผู้สมัคร ซึ่งจากการคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิ์ในปีที่ผ่านๆ มา อาจพอสรุปหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ได้รับสิทธิ์คร่าวๆ ได้ดังนี้คือ

 1. เป็นธุรกิจที่สามารถทำการตลาดออนไลน์ได้จริง มีกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนและมากพอที่จะทำการตลาดในวงกว้างได้
 2. ธุรกิจที่มีแบรนด์ของตัวเองจะมีโอกาสได้รับคัดเลือกสูงกว่าธุรกิจที่เป็นตัวแทนจำหน่าย เนื่องจากมีความคล่องตัวสูงกว่าในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือภาพลักษณ์ของสินค้าเพื่อการทำการตลาดบนโลกออนไลน์
 3. ธุรกิจที่เจ้าของกิจการมาเข้าร่วมเองจะมีโอกาสได้รับสิทธิ์สูงกว่าธุรกิจที่ส่งตัวแทนมา เนื่องจากจะเป็นผู้ที่สามารถตัดสินใจในนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในการอบรมได้ทันที ทำให้ง่ายต่อการประเมินผลโครงการ
 4. ความเคลื่อนไหวของ Social Media ที่ธุรกิจดำเนินอยู่แล้วจะเป็นสิ่งยืนยันที่ช่วยให้ผู้สมัครได้มีโอกาสรับเลือกมากขึ้น เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการต่อยอดให้กับผู้ประกอบการที่มีการใช้เครื่องมือดิจิทัลอยู่แล้วเป็นหลัก
 5. เป็นธุรกิจที่โค้ชมีประสบการณ์และความเข้าใจ สามารถมีส่วนแบ่งปันมุมมองและแนวคิดได้
แนวทางในการทำคลิปวีดีโอแนะนำตัว

แนวทางในการทำคลิปวีดีโอแนะนำตัว เนื้อหาในคลิปวีดีโอควรจะให้ข้อมูลต่างๆ ตามแนวทางต่อไปนี้

   • ชื่อผู้สมัครและชื่อธุรกิจที่ต้องการจะสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้พูดแนะนำด้วยตัวเองเท่านั้น
   • อธิบายลักษณะและจุดเด่นของธุรกิจแบบคร่าวๆ (สามารถมีสินค้าตัวอย่างหรือรูปภาพประกอบการอธิบาย)
   • ประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือออนไลน์ และ Social Media สำหรับธุรกิจที่สมัคร
   • ความคาดหวังและเหตุผลที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการนี้
   • ผู้สมัครสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอได้เต็มที่
   • วีดีโอไม่จำเป็นต้องบันทึกเป็นความละเอียดสูงหรือใช้โปรแกรมตัดต่อใดๆ สามารถใช้กล้องโทรศัพท์มือถือถ่ายได้ คุณภาพและความละเอียดของวีดีโอไม่มีผลใดๆ ต่อการพิจารณา กรรมการจะดูจากเนื้อหาเป็นหลักเท่านั้น 
   • อัพโหลดวีดีโอขึ้น Youtube, Google Drive หรือ Dropbox เท่านั้น
   • ส่งลิงค์วีดีโอคลิปมาที่ Line : @scurve.co หรือ Email : info@scurve.co ภายใน 29 พ.ค. 63

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางการตลาดด้วย Social Media สำหรับ SMEs และผู้ให้บริการด้านไอที โครงการพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

อีเมล์ : info@scurve.co โทร : 097-204-9917