097-204-9917 info@scurve.co

“The S-curve” 

Digital Branding For Crisis

หลักสูตรการสร้างแบรนด์บนโลกดิจิตัลสำหรับช่วงวิกฤติ

รับสมัคร มีนาคม – พฤษภาคม 2563

อบรม มิถุนายน – กรกฎาคม 2563

(ช่วงเวลาดำเนินโครงการ อาจจะมีการปรับเปลี่ยน ตามสถานการณ์ COVID-19)

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีจุดประสงค์ในการสร้างความเข้มแข็งให้ SMEs และพัฒนาแบรนด์ไทยสู่สากลด้วย Digital Platform  กลับมาอีกครั้งในปี 2563 นี้ กับหัวข้อที่ผู้ประกอบการทุกคนต้องรู้ กับหลักสูตร “Digital Branding for Crisis” ที่จะช่วยผู้ประกอบการ SMEs ทุกคนให้สามารถสร้างแบรนด์ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ เพื่อคุณจะไม่เพียงแค่อยู่รอดผ่านช่วงวิกฤติ แต่ยังสามารถเติบโตก้าวไกลได้มากขึ้นหลังจากนี้

หลักสูตร DIGTAL BRANDING FOR CRISIS

เป็นหลักสูตรที่จะทำให้คุณรู้จัก "ปฎิวัติ" ความคิดของตัวเอง และพลิกรูปแบบการทำธุรกิจจากเดิมไปสู่เป็นสิ่งใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ที่ผู้ประกอบการ SMEs ทุกคนจะต้องรู้จักการวางแนวทางแก้ไข ทั้งกลยุทธ์ รูปแบบและทิศทางของธุรกิจ อย่างเร่งด่วนที่สุด เพราะกลไกการตลาดต่าง ๆ ได้เปลี่ยนไปแล้วอย่างมากมาย ซึ่งจะมีผลต่อความอยู่รอดของ Brand ของคุณโดยตรง

นี่คือหลักสูตรที่ "ออกแบบ" มาเพื่อคุณในสถานการณ์เช่นนี้โดยเฉพาะ โดยมีผู้เชี่ยวชาญ (Executive Coach) เฉพาะด้านมาช่วยวาง Landscape ของธุรกิจและกลยุทธของ Brand ในทุกมิติ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแก้ปัญหาจริงเพื่อปรับปรุงกิจการได้อย่างตรงจุด เพื่อให้คุณ "ชัดเจน" และมีมุมมองใหม่ในช่วงเวลาที่สำคัญเช่นนี้!

เตฌิณ โสมคำ (โค้ชโรเจอร์) 

SESSION SPEAKERS

เตรียมพบกับเหล่าวิทยากรผู้คร่ำหวอดในวงการตัวจริง ด้านการโฆษณา การสร้างแบรนด์ และการขยายธุรกิจ
ที่จะมาช่วยกันปั้นแบรนด์ของคุณให้พร้อมที่จะยืนหยัดมั่นคงและเติบโตขึ้นท่ามกลางช่วงเวลาวิกฤตินี้ได้

ชนินทร์ เย็นสุดใจ

ชนินทร์ เย็นสุดใจ

Venture Capital

นนทวัฒน์ เจริญชาศรี

นนทวัฒน์ เจริญชาศรี

Founder & Managing Director, The Others Co.,LTD
พรรษพล ลิมปิศิริสันต์

พรรษพล ลิมปิศิริสันต์

Founder & Chief Creative Officer / MONDAY
ยุพิน มินซิ่ง

ยุพิน มินซิ่ง

CEO McCann Worldgroup Thailand
วิบูลย์ ลีภักดิ์ปรีดา

วิบูลย์ ลีภักดิ์ปรีดา

Founder & Chief Creative Officer / MONDAY
สันติ สุวรรณวลัยกร

สันติ สุวรรณวลัยกร

Executive Creative Director, Artist
พลพัฒน์ อัศวะประภา

พลพัฒน์ อัศวะประภา

MHOO ASAVA
ฐิริญะพงศ์ อัศวดีกูล

ฐิริญะพงศ์ อัศวดีกูล

Founder บริษัท ร่วมสร้างคอนซัลติ้ง

พร้อมทั้งแขกรับเชิญเพิ่มเติมในแต่ละชั่วโมงอบรมที่จะมาผลัดเปลี่ยนมาแบ่งปันประสบการณ์ที่ไม่สามารถจะหาฟังได้จากที่ไหนง่ายๆ
*วิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

TESTIMONIAL

เสียงยืนยันจากผู้ที่เคยเข้าหลักสูตร S-curve Digital Branding ภายใต้โครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในปีก่อนๆ มาฟังกันว่ารุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จทุกคนได้พูดถึงหลักสูตรนี้ไว้อย่างไรกันบ้าง

รับเพียง 35 คนเท่านั้น!

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ

 • ผู้ประกอบการ SMEs ทุกประเภท ที่มีแบรนด์ของตนเอง และต้องการพัฒนาแบรนด์ให้มั่นคง แข็งแรง และเติบโตขึ้นได้ ท่ามกลางช่วงเวลาที่วิกฤติ
 • ผู้ประกอบการ SMEs ทีเชื่อในพลังของสื่อ Digital และ Social Media
 • ผู้ประกอบการ SMEs ที่พร้อมจะเปิดรับ เรียนรู้ และออกนอกกรอบของตัวเองเพื่อพาแบรนด์ให้เติบโตขึ้นไปอย่างก้าวกระโดด

เนื้อหาและรูปแบบของหลักสูตร

เจาะลึกทุกองค์ประกอบของการสร้างแบรนด์ ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ ภายใต้บริบทของการใช้สื่อดิจิทัลและ Social Media เป็นเครื่องมือหลักในกระบวนการคิดงานและวางกลยุทธ์ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในแวดวงการตลาด โฆษณา และการสร้างแบรนด์ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับเพื่อนๆ และรุ่นพี่ พร้อมรับคำปรึกษาในการแก้ปัญหาจริงเพื่อปรับปรุงกิจการได้อย่างตรงจุด


ภาคเช้า : ปฐมนิเทศน์หลักสูตร ทำความรู้จักกัน

ภาคบ่าย : WHEN HIT THE CORNER – คุณพลพัฒน์ อัศวะประภา (หมู ASAVA)
เจ้าของแบรนด์จะทำอย่างไร เมื่อสถานการณ์รอบข้างเหมือนว่ากำลังจะบีบคุณให้จนมุม ฟังประสบการณ์และพูดคุยกับดีไซน์เนอร์ผู้ทรงอิทธิพลในวงการแฟชั่นไทย เจ้าของแบรนด์อาซาว่า” (Asava) จากจุดเริ่มต้นสร้างแบรนด์จากศูนย์จนถึงปัจจุบันกว่าจะเป็นแบรนด์ที่เข้มแข็งนั้นผ่านสิ่งใดมาบ้าง

ภาคเช้า : CRISIS LANDSCAPE – START BELOW ZERO โดย คุณเตฌิณ โสมคำ
เข้าใจภูมิทัศน์ของวิกฤติ ในที่ๆ ดูเหมือนทุกอย่างกำลังติดลบ แต่ที่นั่นอาจจะเป็นที่ๆ คุณจะกลับมามองเห็นแบรนด์ตัวเองในภาพใหม่อย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน 

ภาคบ่าย : REPOSITIONING – REBRANDING – Workshop โดย คุณเตฌิณ โสมคำ
การปรับตัวเป็นสิ่งที่ทุกธุรกิจจะต้องทำในช่วงวิกฤติ คุณจะปรับตำแหน่งของแบรนด์คุณอย่างไรในช่วงเวลาเช่นนี้ ที่ไม่เพียงจะรอดจากวิกฤติ แต่จะมีความพร้อมมากยิ่งกว่าเดิมเมื่อช่วงเวลานี้ได้ผ่านไป

ภาคเช้า : BRAND STRATEGY- GOLD ANALYSIS โดย คุณฐิริญะพงศ์ อัศวดีกูล
การวางกลยุทธ์และการวิเคราะห์เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างแบรนด์ เพื่อใช้ต่อสู้กับคู่แข่งในตลาดและรักษากลุ่มเป้าของแบรนด์ให้อยู่กับแบรนด์ ร่วมแบ่งปันการวางกลยุทธ์ที่เจ้าของธุรกิจควรทราบ

ภาคบ่าย BRAND STRATEGY – Workshop โดย คุณเตฌิณ โสมคำ
วิเคราะห์แบรนด์ของผู้เข้าร่วมโครงการว่ามีความชัดเจนมากน้อยแค่ไหนบนโลกออนไลน์ และมีส่วนไหนที่ต้องแก้ไขปรับปรุง เพื่อพลิกโฉมให้แบรนด์มีความแข็งแกร่งมากขึ้น

ภาคเช้า : BRAND MANAGEMENT โดย คุณยุพิน มินซิ่ง

การจัดการบริหารทุกองค์ประกอบของธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงส่วนต่าง ของความเป็น
แบรนด์เข้าด้วยกัน ให้เกิดความเป็นเอกภาพ และทำให้แบรนด์สามารถสื่อสารตัวตนออกมาได้ด้วยตัวเองไม่ว่าจะอยู่ในช่องทางหรือสื่อไหน

ภาคบ่าย  BRAND MANAGEMENT – Workshop โดย คุณเตฌิณ โสมคำ

ร่วมวิเคราะห์แบรนด์ของผู้เข้าร่วมโครงการว่ามีความชัดเจนมากน้อยแค่ไหนบนโลกออนไลน์ และมีส่วนไหนที่ต้องแก้ไขปรับปรุง

ภาคเช้า : BRAND CREATIVE – BIG IDEA
โดย คุณพรรษพล ลิมปิศิริสันต์ และ คุณวิบูลย์ ลีภักดิ์ปรีดา
แบรนด์ที่ดีไม่เพียงโดดเด่นที่หน้าตา แต่เป็นวิธีคิดและการพูดจา ที่สร้างความแตกต่างให้คนประทับใจได้ มาเรียนรู้จากกรณีศึกษาต่าง ว่าเจ้าของแบรนด์ควรจะทำอย่างไรให้การสื่อสารของแบรนด์ปรากฏออกมาได้ชัดเจนและแตกต่างอย่างถูกต้องตามสิ่งที่ได้กำหนดวางแผนไว้ และ Social Media เป็นเครื่องมือที่มีพลังอย่างน่าเหลือเชื่อเช่นใดในการสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา

ภาคบ่าย :  BRAND CREATIVE – Workshop โดย คุณสันติ สุวรรณวลัยกร

ทดลองฝึกการถ่ายทอดแนวคิดของแบรนด์ให้ออกมาเป็นรูปธรรม ตามโจทย์ที่โค้ชได้กำหนดให้ เพื่อเตรียมพร้อมที่จะสื่อสารแบรนด์ออกไปให้ชัดเจนในทุก สื่อที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ หลากหลายวิธีการสื่อสารถ่ายทอดความเป็นแบรนด์ออกมาในรูปแบบต่าง เช่นการทำแคมเปญ การทำโฆษณา หรือการจัดกิจกรรมต่าง ที่ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เอาไว้ภายใต้ความคิดสร้างสรรค์อันไร้ขีดจำกัด

ภาคเช้า : BRAND DESIGN – UX : UI DESIGN โดย คุณนนทวัฒน์ เจริญชาศรี
มูลค่าของแบรนด์สามารถวัดกันได้จากภาพ เดียวที่ปรากฏขึ้นมาบนสื่อต่าง ไม่ว่าจะเป็นสื่อโฆษณา, แพ็คเกจของผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงกระทั่งรถส่งของ งานดีไซน์ งานกราฟฟิค ไม่ใช่เรื่องเล็กที่จะให้ใครทำก็ได้ แต่เจ้าของธุรกิจเองจะต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น เพราะว่าความประทับใจแรกมีเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น

ภาคบ่าย : BRAND DESIGN – Workshop โดย คุณเตฌิณ โสมคำ

ประเมินและปรับปรุงภาพลักษณ์ของแบรนด์ในแง่งานศิลป์ เพื่อให้ทุกภาพที่สื่อสารออกไปจากแบรนด์ในทุก สื่อโดยเฉพาะ Social Media นั้นมีความโดดเด่นและเป็นที่จดจำในแง่มุมและคุณค่าที่สอดคล้องกับความเป็นแบรนด์ของผู้เข้าร่วมโครงการ

ภาคเช้า : บรรยายพิเศษ “CRISIS MANAGEMENT” โดย คุณชนินทร์ ​เย็นสุดใจ 

ภาคบ่าย : Networking กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเชื่อมโยงผู้ประกอบการ SMEs (Networking) เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ของผู้เข้าร่วมอบรมให้รู้จักเพิ่มมากขึ้น และเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจของผู้ประกอบการให้สอดคล้องกันมากยิ่งขึ้น

ปิดท้ายโครงการด้วยการสัมมนาเผยแพร่องค์ความรู้ ฟังเรื่องราวความสำเร็จ Success Story จากเพื่อนร่วมโครงการ พร้อมรับประกาศนียบัตรจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

*หัวข้อและวิทยากรอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

วันเวลาอบรม

(เพื่อความปลอดภัย วันอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามสถานการณ์ COVID-19)
ครั้งที่ 1 : วันพุธที่ 27 พ.ค.
ครั้งที่ 2 : วันพฤหัสบดีที่ 4 มิ.ย.
ครั้งที่ 3 : วันพุธ 10 มิ.ย.
ครั้งที่ 4 : วันพุธที่ 17 มิ.ย. 
ครั้งที่ 5 : วันพุธที่ 24 มิ.ย.
ครั้งที่ 6 : วันพุธที่ 1 ก.ค.
ครั้งที่ 7 (Networking) : วันพุธ 8 ก.ค.
ครั้งที่ 8 (สัมมนาปิดโครงการ) : วันศุกร์ที่ 24 ก.ค.
*อบรมเวลา 9:30 น.​ – 16:30 น. ทุกวัน*
นอกเหนือจากการอบรมรวมแล้ว ยังมีการให้คำปรึกษากลุ่มย่อยเชิงลึกอีก 2 ครั้ง ซึ่งจะกำหนดวันหลังจากเริ่มโครงการ

สถานที่อบรม

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

*วันอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Registration | สมัครเข้าร่วมโครงการ

กำหนดการและขั้นตอนในการสมัคร

กรอกแบบฟอร์ม

 1. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครตามรายละเอียดด้านล่าง
 2. คลิกที่ปุ่มข้างล่างนี้เพื่อกรอกแบบฟอร์มสมัครตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. – 14 พ.ค. 2563

ส่งคลิปแนะนำตัว

 • บันทึกคลิปวีดีโอแนะนำตัวเองและธุรกิจความยาวไม่เกิน 3 นาที
 • ส่งคลิปมาที่ Line: @scurve.co หรือ Email : info@scurve.co ภายใน 14 พ.ค. 63
 • รอฟังผลพิจารณาเพื่อนัดสัมภาษณ์

 

สัมภาษณ์สด

 1. สัมภาษณ์กับกรรมการคัดเลือก
 2. รอฟังผลการคัดเลือก
 3. ยื่นเอกสารต่างๆ เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการ

กำหนดวันรับสมัคร,​ สอบสัมภาษณ์ และประกาศผล หลักสูตร Digital Branding for Crisis

เปิดรับสมัคร วันที่ 30 มี.ค. 2563 – 14 พ.ค.​2563

ประกาศผลเพื่อเข้าสัมภาษณ์ : วันศุกร์ที่ 15 พ.ค. 2563

สัมภาษณ์ผู้สมัคร : วันพุธที่ 20 พ.ค. 2563

ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรม Digital Branding for Crisis : วันศุกร์ที่ 22 พ.ค. 2563

*การตัดสินคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขและข้อตกลงในการเข้าร่วมโครงการและคำถามที่พบบ่อย

(กรุณาอ่านอย่างละเอียดก่อนสมัคร)

 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และผู้ให้บริการด้านไอที โดยเฉพาะ ดังนั้นผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการนั้นจำเป็นต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของโครงการดังต่อไปนี้คือ

 1. เป็นผู้ประกอบการหรือตัวแทนธุรกิจประเภท SMEs ที่มีกิจการดำเนินอยู่แล้วจริง และมีสถานประกอบการชัดเจน สามารถตรวจสอบและติดต่อได้ (ต้องสามารถแสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้หลังจากได้รับคัดเลือก ได้แก่   หนังสือรับรองบริษัท, หนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน หรือทะเบียนพาณิชย์และบัตรประจำตัวประชาชน)
 2. เป็นเจ้าของธุรกิจหรือทายาทธุรกิจ ซึ่งสามารถมีสิทธิ์ในการตัดสินใจโดยตรงเกี่ยวกับธุรกิจ การทำการตลาดรวมถึงการกำหนดงบประมาณในการประชาสัมพันธ์ของธุรกิจนั้นๆ   
 3. ธุรกิจหนึ่งแห่งสามารถส่งตัวแทนร่วมโครงการได้ 1 คน และมีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเพียง 1 รุ่นเท่านั้น
 4. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องสามารถเข้าร่วมรายการด้วยตัวเองได้ครบตามวันเวลาที่ได้รับรายละเอียดไว้ล่วงหน้า
 5. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีพื้นฐานความเข้าใจในการใช้งาน Social Media อยู่ในระดับที่ดี และธุรกิจที่จะนำมาสมัครเข้าร่วมโครงการ ควรจะมีการเริ่มต้นใช้งาน Social Media อยู่แล้ว
 6. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องยินดีให้ความร่วมมือในการทำงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากวิทยากรและโค้ช ตามวัตถุประสงค์ของการอบรมในแต่ละครั้ง และต้องมีความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการพูดคุย    ให้คำแนะนำ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการท่านอื่นภายในชั้นอบรม
 7. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องส่งเอกสารและกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน รวมทั้งยินดีเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่จำเป็นกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลโครงการทั้งก่อน, ระหว่าง และหลังเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการ
 8. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีความพร้อมในการเผยแพร่ผลการอบรมในกรณีที่เป็น Success Case เพื่อการประชาสัมพันธ์และเป็นต้นแบบให้กับผู้ประกอบการ SMEs และผู้ให้บริการด้านไอที
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นในการเข้าร่วมอบรมตลอดทั้งโครงการ แต่จะมีการวางเงินการประกันการเข้าร่วมโครงการจำนวน 15,000 บาท ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือน หลังจากวันอบรมวันสุดท้ายของโครงการ ตามเงื่อนไขต่อไปนี้คือ

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมรายการอบรมต่างๆ ของโครงการไม่น้อยกว่า 80% ของจำนวนชั่วโมงทั้งหมด (ขาดได้ไม่เกิน 6 ชั่วโมง)
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ส่งหลักฐานต่างๆ ในการสมัครอย่างครบถ้วนถูกต้อง
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการให้ความร่วมมือในการประเมินผลการจัดโครงการ     โดยการตอบแบบสอบถามจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วนทุกแบบฟอร์มทั้งก่อน, ระหว่าง และหลังจากการเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งเขียนเล่าประสบการณ์ ผลสำเร็จจากการนำกลยุทธ์ Social Media ซึ่งได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้จริงในกิจการ ให้กับทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

*ทั้งนี้ในขั้นตอนของการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ แต่ละธุรกิจควรจะมีงบประมาณส่วนหนึ่งสำหรับการลงทุนทำการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนเองผ่าน Social Media เพื่อให้เห็นผลที่ชัดเจนมากขึ้น

หลักฐานที่ต้องใช้ในการเข้าร่วมโครงการ
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เข้าร่วมโครงการ ที่สามารถอ่านข้อมูลตัวหนังสือและตัวเลขบนบัตรทุกตัวได้อย่างชัดเจน
 • สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนธุรกิจ : ทะเบียนพาณิชย์, หนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท เท่านั้น
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (ธ.กรุงเทพ ถ้ามี) สำหรับการโอนเงินประกันคืนหลังจากสิ้นสุดโครงการ (ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด)
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิ์เค้าร่วมโครงการ

การคัดเลือกผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจะพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่โครงการกำหนดไว้มากที่สุดเป็นอันดับแรก จากนั้นจึงเป็นการพิจารณาในขั้นตอนต่อไป   โดยคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ร่วมกับวิทยากรเพื่อคัดเลือกธุรกิจที่มีแนวโน้มและศักยภาพในการใช้เครื่องมือดิจิทัล เข้ามาประยุกต์ได้จริงในเชิงปฎิบัติ  โดยตัดสินจากข้อมูลที่ผู้ประกอบการกรอกเข้ามาในใบสมัครและคลิปวีดีโอแนะนำตัว     และอาจไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงลำดับก่อนหลังในการลงทะเบียนของผู้สมัคร ซึ่งจากการคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิ์ในปีที่ผ่านๆ มา อาจพอสรุปหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ได้รับสิทธิ์คร่าวๆ ได้ดังนี้คือ

 1. เป็นธุรกิจที่สามารถทำการตลาดออนไลน์ได้จริง มีกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนและมากพอที่จะทำการตลาดในวงกว้างได้
 2. ธุรกิจที่มีแบรนด์ของตัวเองจะมีโอกาสได้รับคัดเลือกสูงกว่าธุรกิจที่เป็นตัวแทนจำหน่าย เนื่องจากมีความคล่องตัวสูงกว่าในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือภาพลักษณ์ของสินค้าเพื่อการทำการตลาดบนโลกออนไลน์
 3. ธุรกิจที่เจ้าของกิจการมาเข้าร่วมเองจะมีโอกาสได้รับสิทธิ์สูงกว่าธุรกิจที่ส่งตัวแทนมา เนื่องจากจะเป็นผู้ที่สามารถตัดสินใจในนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในการอบรมได้ทันที ทำให้ง่ายต่อการประเมินผลโครงการ
 4. ความเคลื่อนไหวของ Social Media ที่ธุรกิจดำเนินอยู่แล้วจะเป็นสิ่งยืนยันที่ช่วยให้ผู้สมัครได้มีโอกาสรับเลือกมากขึ้น เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการต่อยอดให้กับผู้ประกอบการที่มีการใช้เครื่องมือดิจิทัลอยู่แล้วเป็นหลัก
 5. เป็นธุรกิจที่โค้ชมีประสบการณ์และความเข้าใจ สามารถมีส่วนแบ่งปันมุมมองและแนวคิดได้
แนวทางในการทำคลิปวีดีโอแนะนำตัว

แนวทางในการทำคลิปวีดีโอแนะนำตัว เนื้อหาในคลิปวีดีโอควรจะให้ข้อมูลต่างๆ ตามแนวทางต่อไปนี้

   • ชื่อผู้สมัครและชื่อธุรกิจที่ต้องการจะสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้พูดแนะนำด้วยตัวเองเท่านั้น
   • อธิบายลักษณะและจุดเด่นของธุรกิจแบบคร่าวๆ (สามารถมีสินค้าตัวอย่างหรือรูปภาพประกอบการอธิบาย)
   • ประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือออนไลน์ และ Social Media สำหรับธุรกิจที่สมัคร
   • ความคาดหวังและเหตุผลที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการนี้
   • ผู้สมัครสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอได้เต็มที่
   • วีดีโอไม่จำเป็นต้องบันทึกเป็นความละเอียดสูงหรือใช้โปรแกรมตัดต่อใดๆ สามารถใช้กล้องโทรศัพท์มือถือถ่ายได้ คุณภาพและความละเอียดของวีดีโอไม่มีผลใดๆ ต่อการพิจารณา กรรมการจะดูจากเนื้อหาเป็นหลักเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางการตลาดด้วย Social Media สำหรับ SMEs และผู้ให้บริการด้านไอที โครงการพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

อีเมล์ : info@scurve.co โทร : 097-204-9917